هلدینگ سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران: سال دوم

نوع پروژه

فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

تاریخ سفارش

آذر 95

پرواز بر فراز کوهسار

چالشی جدید برای یک پروژۀ عظیم ساختمانی. هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعۀ صنعتی ایران در طی سال‌هایی که پروژۀ ساختمانی مجتمع مسکونی تجاری کوهسار را در حال انجام داشت، امور مربوط به تبلیغات پیش‌فروش و تحویل این مجموعه را به کانون آنی‌بین سپرد. فیلم‌برداری هوایی و نمایش پیشرفت پروژه چیزی است که مخاطب این ویدئو می‌بایست شاهد باشد؛ ولی این‌ها و بسیار بیش از این، چیزی است که این فیلم تبلیغاتی در اختیار شما می‌گذارد.

این آگهی در آذرماه 1395 تولید و عرضه شد.

بازگشت به نمونه کارها