مجتمع فولاد حامیران

در فیلم تبلیغاتی شرکت حامیران چه می‌بینیم؟

شرکت تجارت بین‌المللی حامیران، از فعالان بزرگ برش و عرضۀ فولاد ایران، به دنبال فیلمی بود تا پتانسیل و امکانات این شرکت را به بهترین شکل به مخاطبان خود نمایش دهد.

فیلم صنعتی و تبلیغاتی مجتمع فولاد حامیران، در بخش‌های کارگاهی، برش و دفاتر پخش این شرکت ساخته شده تا شما را با مجتمع عظیم بیشتر آشنا کند.

بازگشت به نمونه کارها

دسته بندی

فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

شرکت تجارت بین المللی حامیران

تاریخ سفارش

مرداد 95