پروفی شاپ تبریز

نوع پروژه

فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

Proficar آلمان

تاریخ سفارش

خرداد 96

ماجراهای یک افتتاحیه

کانون آنی‌بین به‌عنوان مشاور تبلیغاتی و هنری پروفی‌کار آلمان، به مدت دو سال کمپین‌های تبلیغاتی و معرفی محصولات این شرکت تولیدکنندۀ روغن موتور خودرو را به‌عهده داشت.

در این ویدئوی تبلیغاتی، مستندی کوتاه از رونمایی از اولین پروفی‌شاپ در شهر تبریز به نمایش درمی‌آید. استفاده از تایم‌لپس کمک می‌کرد تا مکان پروفی‌شاپ را پیش از تغییرات دکوراسیون مشاهده کنیم و سپس سیر تغییرات و گزیده‌ای از مراسم گشایش پروفی‌شاپ در ادامۀ کار دیده می‌شود.

فیلمی از مراحل تولید و پشت صحنه‌ی این پروژه:

بازگشت به نمونه کارها