مستند معرفی TD-LTE مبین‌نت

نوع پروژه

فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

شرکت ارتباطات مبین نت

تاریخ سفارش

دی 95

چرا مستند مبین‌نت ساخته شد؟

مستند تبلیغاتی راه‌اندازی سرویس TD-LTE مبین‌نت، به سفارش شرکت ارتباطات مبین نت در دی‌ماه 95 تهیه و تولید شد. این فیلم با رویکردی آرام و روشن به کارنامۀ مبین‌نت در سال‌های گذشته می‌پردازد و ضمن گفتگو با مدیران شرکت و بیان چشم‌اندازهای آیندۀ مبین‌نت، تصویری اعتمادبرانگیز از خود را به تماشاگر منتقل می‌کند.

بازگشت به نمونه کارها