هویت برند فولاد حامیران

نوع پروژه

تیزر تبلیغاتی, فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

شرکت فولاد حامیران

فیلم هویت برند (Corporate Image) حامیران: من فولادم؛ تار و پود زندگی

ما در کانون آنی‌بین برای ایجاد یک هویت قدرتمند برای فولاد حامیران یک راهکار ویژه داشتیم و آن چیزی نبود جز القای هویت انسانی به فولاد. در این فیلم فولاد از نقش خود در تاریخ بشر می گوید و حامیران هویت خود را برای نمایش قدرت به فولاد گره می‌زند.

نسخه انگلیسی فیلم هویت برند حامیران

بازگشت به نمونه کارها