هویت برند فولاد حامیران

نوع پروژه

تیزر تبلیغاتی, فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

شرکت فولاد حامیران

فیلم هویت برند (Corporate Image) حامیران: من فولادم؛ تار و پود زندگی

داشتن هویت برند قابل یادآوری، برای تمایز دادن کسب‌وکار شما از رقبا بسیار مهم است. هویت برند باید بتواند نحوه نگاه افراد به شما را تغییر دهد. با این حال بسیاری از برندها در ایجاد هویت برند یک‌پارچه و ماندگار شکست می‌خورند که این مورد باعث می‌شود که تصویر برند شما ناپایدار و گذرا به نظر برسد.

ما در کانون آنی‌بین برای ایجاد یک هویت قدرتمند برای فولاد حامیران یک راهکار ویژه داشتیم و آن چیزی نبود جز القای هویت انسانی به فولاد. در این فیلم فولاد از نقش خود در تاریخ بشر می گوید و حامیران هویت خود را برای نمایش قدرت به فولاد گره می‌زند.

نسخه انگلیسی فیلم هویت برند حامیران

بازگشت به نمونه کارها