عکاسی محصولات آرایشی بهداشتی | لاک ناخن آنیکا

نوع پروژه

عکاسی محصولات

سفارش دهنده

لاک ناخن آنیکا

تاریخ سفارش

پاییز 93

عکاسی محصولات آرایشی و بهداشتی | لاک ناخن آنیکا

پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی شرکت آنیکا در پاییز 93 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این مجموعه به انجام رسید.

نمونه‌های بیشتر از پروژه‌های عکاسی و ساخت تیزر، آگهی و فیلم تبلیغاتی را می‌توانید در سایت ما مشاهده کنید.

بازگشت به نمونه عکس‌ها