تجارت بین المللی حامیران

نوع پروژه

انیمیشن, تیزر تبلیغاتی

سفارش دهنده

شرکت فولاد حامیران

تاریخ سفارش

تیر 96

تولد یک لوگوی مذاب

لوگو اینتروی سه‌بعدی شرکت تجارت بین‌المللی حامیران با الهام از فولاد مذاب و ضربه‌های پتک طراحی شد و به دست انیماتورهای کانون آنی‌بین به اجرا درآمد.

لوگو اینترو در ابتدا یا انتهای ویدئوهای تبلیغاتی به نمایش در می‌آید و به‌عنوان نشانۀ متحدالشکل فیلم‌های تبلیغاتی دیده می‌شوند.

بازگشت به نمونه کارها