روغن موتور پروفی كار آلمان

نوع پروژه

انیمیشن

سفارش دهنده

Proficar آلمان

تاریخ سفارش

تیر 96

آغاز راه یک روغن موتور

کانون آنی‌بین به‌عنوان مشاور تبلیغاتی و هنری پروفی‌کار آلمان، به مدت دو سال کمپین‌های تبلیغاتی و معرفی محصولات این شرکت تولیدکنندۀ روغن موتور خودرو را به‌عهده داشت.

این لوگو اینتروی سه‌بعدی، طرح انیماتورهای کانون آنی‌بین است که برای ابتدا یا انتهای ویدئوهای تبلیغاتی این شرکت ساخته شد.

بازگشت به نمونه کارها