ماشین‌سازی شمال پیروز

نوع پروژه

عکاسی کارخانجات و صنایع

سفارش دهنده

ماشین‌سازی شمال پیروز

تاریخ سفارش

بهار 95

ماشین‌سازی شمال پیروز

پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی ماشین‌سازی شمال پیروز در بهار 95 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این مجموعه به انجام رسید.

نمونه‌های بیشتر از پروژه‌های عکاسی و ساخت تیزر، آگهی و فیلم تبلیغاتی را می‌توانید در سایت ما مشاهده کنید.

بازگشت به نمونه عکس‌ها