ماشین سازی شمال پیروز

نوع پروژه

فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

شرکت ماشین سازی شمال پیروز

تاریخ سفارش

خرداد 95

سبز برای صنعت

شاید تهیۀ یک فیلم صنعتی به‌خودیِ خود ایدۀ نویی به ذهن شما نیاورد، اما وقتی محل اجرای پروژه در محاصرۀ طبیعت سرسبز شمال کشور باشد، حتماً می‌تواند فکری تازه را در ذهن شما بپروراند. فیلم تبلیغاتی صنعتی شرکت ماشین‌سازی شمال پیروز، تولیدکننده‌ی تجهیزات الکتریکی ضدانفجار در خرداد 95 به معرفی گذشته و حال این شرکت می‌پردازد و در کنار آن، با نمایش زیبایی‌های محیط برای مخاطب این فیلم جلوه‌نمایی می‌کند.

بازگشت به نمونه کارها