عکاسی عمرانی و ساختمانی | مجتمع اداری سایه

نوع پروژه

عکاسی پروژه‌های عمرانی و ساختمانی, عکاسی تبلیغاتی

سفارش دهنده

مجتمع اداری سایه

تاریخ سفارش

آذر 98

مجتمع اداری سایه

پروژ‌ه‌ی عکاسی مجتمع اداری سایه در پاییز 98 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این مجموعه به انجام رسید.

نمونه‌های بیشتر از پروژه‌های عکاسی و ساخت تیزر، آگهی و فیلم تبلیغاتی را می‌توانید در سایت ما مشاهده کنید.

بازگشت به نمونه عکس‌ها