مجتمع مسکونی کوهسار

نوع پروژه

عکاسی پروژه‌های عمرانی و ساختمانی, عکاسی تبلیغاتی

سفارش دهنده

مجتمع مسکونی کوهسار

تاریخ سفارش

بهار 95

عکاسی ساختمانی | مجتمع مسکونی کوهسار

پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی مجتمع مسکونی کوهسار در بهار 95 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این مجموعه به انجام رسید.

نمونه‌های بیشتر از پروژه‌های عکاسی و ساخت تیزر، آگهی و فیلم تبلیغاتی را می‌توانید در سایت ما مشاهده کنید.

بازگشت به نمونه عکس‌ها