مستندسازی پروژه‌های عمرانی و ساختمانی

نوع پروژه

ساختمانی و عمرانی

سفارش دهنده:

شرکت های مهندسین مشاوره و عمران پروژه‌های ساختمانی

تولید فیلم مستند و گزارش روند پیشرفت پروژه‌های ساختمانی

ساخت فیلم‌های تبلیغاتی پروژه‌های عمرانی، ساختمانی و فیلم‌های روند پیشرفت پروژه‌ها در بلند مدت

شرکت‌های مهندسی و عمرانی برای ثبت و مستندسازی پروژه‌های عظیم خود و همچنین ارائه گزارش به کارفرمایان خود می‌توانند از خدمات مستندسازی کانون آنی‌بین برای پروژه‌های بلند‌مدت استفاده کنند. حضور مستمر تیم تولید و کارگردانی آنی‌بین در محل کارگاه به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه و همچنین تهیه گزارش روند پیشرفت به صورت چاپی و ویدئویی در فواصل مورد نظر سفارش دهنده، از جمله خدماتی است که برای این نوع از پروژه‌ها توسط کانون آنی‌بین ارائه می‌شود.

 در پروژه‌های ساختمانی از خدمات تهیه تایم‌لپس برای نمایش پیشرفت پروژه استفاده می‌شود. تایم لپس‌های ماهانه و سالانه از بهترین روش‌های ثبت پیشرفت پروژه‌های عمرانی و ساختمانی هستند که در آن با نصب دوربین‌های تایم لپس صنعتی در نقاط مورد نیاز، روند پیشرفت پروژه در بلند مدت ضبط شده و در انتها به عنوان یکی از گزارش‌های پیشرفت قابل استفاده خواهد بود.

 

پشت صحنه و آموزش تهیه تایم‌لپس از پروژه‌های ساختمانی و عمرانی

بازگشت به نمونه کارها