مستند نگاهی به حامیران

نوع پروژه

فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

شرکت فولاد حامیران

تاریخ سفارش

آبان 99

فیلم مستند نگاهی به حامیران

فیلم مستند نگاهی به حامیران به صورت مجموعه مصاحبه با مدیران بخش‌های مختلف شرکت تهیه شده و نمایی کلی از فرایند عملکرد شرکت را نمایش می‌دهد. این پروژه به سفارش شرکت حامی آلیاژ آسیا در آبان سال ۹۹ توسط کانون آنی‌بین تولید شده است.

بازگشت به نمونه کارها