شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

نوع پروژه

فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

فیلم تبلیغاتی شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک یکی از مراکز تخصصی بررسی و تعیین استاندارد در صنعت لاستیک و تایر کشور می‌باشد. این مجموعه برای معرفی مراکز آزمون، آزمایشگاه‌ها و خدمات تخصصی خود، نیاز به یک فیلم تبلیغاتی کوتاه برای ارائه در همایش‌ها و نمایشگاه‌ها داشت.

ما در کانون آنی‌بین پس از چند مرحله بازدید و برگزاری جلسات هم‌اندیشی، ساختار کلی فیلم را تهیه و پس از تایید آن توسط شرکت، مراحل پیش‌تولید و تولید را آغاز کردیم.

تصویربرداری این پروژه در 2 روز در محل شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک در تهران انجام شد. مراحل تولید و پست‌پروداکشن این پروژه نیز طی 20 روز به سرانجام رسید.

 

تصاویر این پروژه

شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

بازگشت به نمونه کارها