هولدینگ فرادانه

نوع پروژه

فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

هولدینگ فرادانه

فیلم تبلیغاتی مجتمع تولیدی خوراک آبزیان هولدینگ فرادانه

گروه فرادانه بزرگترین تولید کننده خوراک آبزیان در خاورمیانه، با هدف حضور موثرتر در بازارهای داخلی و خارجی نیازمند یک فیلم تبلیغاتی از مجتمع تولیدی خوراک آبزیان خود واقع در شهرکرد بود.

 

پشت صحنه این پروژه

 

تصاویر این پروژه

فیلم تبلیغاتی هولدینگ فرادانه

بازگشت به نمونه کارها