ویدئوی محصول اسپیکر سونی

نوع پروژه

محتوا‌برای‌شبکه‌اجتماعی

سفارش دهنده

سونی ایران

تاریخ سفارش

اسفند 99

ویدئوی محصول اسپیکر سونی

سری ویدئوی دیتیل محصولات سونی به سفارش سونی ایران برای درج در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت

 

بازگشت به نمونه کارها