پروفی‌کار در نمایشگاه خودرو

نوع پروژه

سمینار، همایش و نمایشگاه‌

سفارش دهنده

شرکت پروفی‌کار

تاریخ سفارش

پاییز 96

عکاسی نمایشگاه| پروفی‌کار

پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی شرکت پروفی‌کار در پاییز 96 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این مجموعه به انجام رسید.

نمونه‌های بیشتر از پروژه‌های عکاسی و ساخت تیزر، آگهی و فیلم تبلیغاتی را می‌توانید در سایت ما مشاهده کنید.

بازگشت به نمونه عکس‌ها