پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

نوع پروژه

سمینار، همایش و نمایشگاه‌, عکاسی تبلیغاتی

سفارش دهنده

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

تاریخ سفارش

بهار 96

عکاسی همایش|پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در بهار 96 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این مجموعه به انجام رسید.

نمونه‌های بیشتر از پروژه‌های عکاسی و ساخت تیزر، آگهی و فیلم تبلیغاتی را می‌توانید در سایت ما مشاهده کنید.

بازگشت به نمونه عکس‌ها