کارخانه سنگ تریمو

نوع پروژه

عکاسی کارخانجات و صنایع

سفارش دهنده

شرکت سنگ تریمو

تاریخ سفارش

تابستان 93

عکاسی صنعتی | کارخانه سنگ تریمو

پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی کارخانه سنگ تریمو در تابستان 93 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این مجموعه به انجام رسید.

نمونه‌های بیشتر از پروژه‌های عکاسی و ساخت تیزر، آگهی و فیلم تبلیغاتی را می‌توانید در سایت ما مشاهده کنید.

بازگشت به نمونه عکس‌ها