کارخانه پروفی‌کار

نوع پروژه

عکاسی کارخانجات و صنایع

سفارش دهنده

شرکت پروفی‌کار

تاریخ سفارش

تابستان 96

عکاسی صنعتی| کارخانه پروفی‌کار

پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی شرکت پروفی‌کار در تابستان 96 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این مجموعه به انجام رسید.

نمونه‌های بیشتر از پروژه‌های عکاسی و ساخت تیزر، آگهی و فیلم تبلیغاتی را می‌توانید در سایت ما مشاهده کنید.

بازگشت به نمونه عکس‌ها