عکاسی کلینیک جراحی امام حسین زاهدان

نوع پروژه

عکاسی تبلیغاتی

سفارش دهنده

کلینیک جراحی امام حسین زاهدان

تاریخ سفارش

زمستان 95

عکاسی تبلیغاتی| کلینیک جراحی امام حسین (ع) زاهدان

پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی کلینیک جراحی امام حسین (ع) زاهدان در زمستان 95 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این مجموعه به انجام رسید.

نمونه‌های بیشتر از پروژه‌های عکاسی و ساخت تیزر، آگهی و فیلم تبلیغاتی را می‌توانید در سایت ما مشاهده کنید.

بازگشت به نمونه عکس‌ها