کلینیک زیبایی جنت آباد

تیزر تبلیغاتی کلینیک زیبایی جنت آباد

کلینیک زیبایی جنت آباد برای معرفی خدمات خود در شبکه‌های اجتماعی نیاز به یک ویدئوی تبلیغاتی داشت. کانون آنی‌بین این ویدئو را در بهمن 99 تولید کرده است.

 

بازگشت به نمونه کارها

دسته بندی

تیزر و آگهی تبلیغاتی

سفارش دهنده

کلینیک زیبایی جنت آباد

تاریخ سفارش

بهمن 99