کلینیک زیبایی جنت آباد

نوع پروژه

تیزر تبلیغاتی

سفارش دهنده

کلینیک زیبایی جنت آباد

تاریخ سفارش

بهمن 99

تیزر تبلیغاتی کلینیک زیبایی جنت آباد

کلینیک زیبایی جنت آباد برای معرفی خدمات خود در شبکه‌های اجتماعی نیاز به یک ویدئوی تبلیغاتی داشت. کانون آنی‌بین این ویدئو را در بهمن 99 تولید کرده است.

 

بازگشت به نمونه کارها