Parkonomy UK

نوع پروژه

تیزر تبلیغاتی

سفارش دهنده

Parkonomy UK

تاریخ سفارش

آبان 95

پارک بی‌دردسر

گروه پارکونومی انگلستان یکی از شرکت‌های پیشرو در رزرو جای پارک در شهرهای مختلف انگلستان است. این شرکت موشن‌گرافیک داستانی آموزشی خود برای معرفی سرویس و نحوۀ استفاده از آن را به کانون آنی‌بین سپرد.

طراحان ما پس از اجرای چند نمونه استوری‌بورد و تأیید نهایی کاراکترها و خودرو، در نهایت به اجرای پروژه رسیدند و این موشن‌گرافیک تبلیغاتی در آبان‌ماه 1395 برای مخاطب انگلیسی‌زبان تولید و ارائه شد.

فیلمی از مراحل تولید و پشت صحنه‌ی این پروژه:

بازگشت به نمونه کارها