Parkonomy UK

پارک بی‌دردسر

گروه پارکونومی انگلستان یکی از شرکت‌های پیشرو در رزرو جای پارک در شهرهای مختلف انگلستان است. این شرکت موشن‌گرافیک داستانی آموزشی خود برای معرفی سرویس و نحوۀ استفاده از آن را به کانون آنی‌بین سپرد.

طراحان ما پس از اجرای چند نمونه استوری‌بورد و تأیید نهایی کاراکترها و خودرو، در نهایت به اجرای پروژه رسیدند و این موشن‌گرافیک تبلیغاتی در آبان‌ماه 1395 برای مخاطب انگلیسی‌زبان تولید و ارائه شد.

فیلمی از مراحل تولید و پشت صحنه‌ی این پروژه:

بازگشت به نمونه کارها

نوع پروژه

تیزر تبلیغاتی

سفارش دهنده

Parkonomy UK

تاریخ سفارش

آبان 95