کنسرو سالاد ماهی تحفه

نوع پروژه

تیزر تبلیغاتی, محتوا‌برای‌شبکه‌اجتماعی

سفارش دهنده

صنایع غذایی تحفه

ویدئوی تبلیغاتی سالاد ماهی تحفه

چه چیزی اشتهاآور تر از یک سالاد خوش رنگ و لعاب برای تبلیغ سالاد ماهی می تواند مناسب باشد؟

صنایع غذایی تحفه برای معرفی محصول سالاد ماهی خود نیاز به تولید یک ویدئوی کوتاه اختصاصی برای شبکه‌های اجتماعی داشت. ما در کانون آنی‌بین هم با بررسی سناریوهای مختلف و انطباق آن‌ها با نیازهای شرکت به این نتیجه رسیدیم که با نمایش محتوای سالاد و فرایند آماده سازی و همچنین showcase کردن محصول این ویدئو را تولید کنیم.

بازگشت به نمونه کارها