تیزر تبلیغاتی سالاد ماهی تحفه

ویدئوی تبلیغاتی سالاد ماهی تحفه

چه چیزی اشتهاآور تر از یک سالاد خوش رنگ و لعاب برای تبلیغ سالاد ماهی می تواند مناسب باشد؟

صنایع غذایی تحفه برای معرفی محصول سالاد ماهی خود نیاز به تولید یک ویدئوی کوتاه اختصاصی برای شبکه‌های اجتماعی داشت. ما در کانون آنی‌بین هم با بررسی سناریوهای مختلف و انطباق آن‌ها با نیازهای شرکت به این نتیجه رسیدیم که با نمایش محتوای سالاد و فرایند آماده سازی و همچنین showcase کردن محصول این ویدئو را تولید کنیم.

بازگشت به نمونه کارها

دسته بندی

تیزر و آگهی تبلیغاتی

سفارش دهنده

صنایع غذایی تحفه

تاریخ سفارش

خرداد 1400