عکاسی کارخانجات گروه صنعتی اتحاد موتور

نوع پروژه

عکاسی کارخانجات و صنایع

سفارش دهنده

گروه صنعتی اتحاد موتور

عکاسی اتحاد موتور

عکاسی از مجموعه کارخانه‌های گروه صنعتی اتحاد موتور

گروه صنعتی اتحاد برای معرفی کارخانجات، شبکه توزیع، انبارهای پیشرفته و آزمایشگاه‌های خود برای مشتریان داخلی و شرکت‌های همکار خارجی، به دنبال ساخت یک فیلم تبلیغاتی جامع بود. در کنار پروژه فیلم تبلیغاتی، عکاسی از کارخانجات این گروه هم به آژانس تبلیغاتی کانون آنی‌بین سپرده شد. تصویربرداری و عکاسی این پروژه طی 11 روز و در 11 لوکیشن در شهرهای مختلف استان‌های تهران و البرز انجام گرفت.

بازگشت به نمونه عکس‌ها