عکاسی پرسنل سازمان‌ها و شرکت‌ها

نوع پروژه

تبلیغاتی

سفارش دهنده

شرکت فولاد حامیران

تاریخ سفارش

پاییز 98

عکاسی پرسنل سازمان‌ها و شرکت‌ها

پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی شرکت فولاد حامیران در بهار 98 به کانون آنی‌بین سپرده شد و عکاسی از پرسنل بخشی از این برنامه بود که در این مجموعه به انجام رسید.

نمونه‌های بیشتر از پروژه‌های عکاسی و ساخت تیزر، آگهی و فیلم تبلیغاتی را می‌توانید در سایت ما مشاهده کنید.

بازگشت به نمونه عکس‌ها