عکاسی کارخانجات گروه صنایع غذایی تحفه

نوع پروژه

عکاسی کارخانجات و صنایع

سفارش دهنده

گروه صنایع غذایی تحفه

کارخانه تحفه

عکاسی از مجموعه کارخانه‌های گروه صنایع غذایی تحفه

هدف اصلی پروژه تصویربرداری از کارخانجات گروه صنایع غذایی تحفه، ساخت یک فیلم تبلیغاتی به زبان‌های فارسی، انگلیسی و روسی جهت توسعه تجارت بین‌الملل بود. در کنار پروژه فیلم تبلیغاتی، عکاسی از کارخانجات این گروه هم به آژانس تبلیغاتی کانون آنی‌بین سپرده شد. تصویربرداری این پروژه به مدت 5 روز در منطقه چابهار استان سیستان‌و‌بلوچستان به طول انجامید.

بازگشت به نمونه عکس‌ها