آرشیو

رستوران ایرانی عسل بانو در کویت

[gallery size="large" columns="1" link="none" ids="7735,7650,7649,7648,7647"] عکاسی تبلیغاتی| رستوران ایرانی عسل بانو پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی رستوران عسل بانو در کویت در پاییز 94 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این...

ادامه مطلب
عکاسی رویدادها | سمینار و همایش

عکاسی سمینار شرکت Mann Filter

[gallery size="large" columns="1" link="none" ids="7757,7756,7758,7752"] عکاسی همایش| سمینار شرکت Mann Filter پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی گروه بازرگانی پارتیران از سال 94 تا امروز به کانون آنی‌بین سپرده شده و در این...

ادامه مطلب
عکاسی رویدادها | سمینار و همایش

عکاسی سمینار شرکت TRW

[gallery size="large" columns="1" link="none" ids="7759,7751,7771"] عکاسی همایش| سمینار شرکت TRW پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی گروه بازرگانی پارتیران از سال 94 تا امروز به کانون آنی‌بین سپرده شده و در این مجموعه...

ادامه مطلب
عکاسی رویدادها | سمینار و همایش

عکاسی سمینارهای گروه بازرگانی پارتیران

[gallery size="large" columns="1" link="none" ids="7778,7777,7776,7775,7774,7773,7772,7771,7765,7764,7753,7751"] عکاسی همایش| گروه بازرگانی پارتیران در نمایشگاه‌های بین‌المللی خودرو پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی گروه بازرگانی پارتیران از سال 94 تا امروز به کانون آنی‌بین سپرده شده...

ادامه مطلب
عکاسی رویدادها | نمایشگاه

گروه بازرگانی پارتیران در نمایشگاه‌های بین‌المللی خودرو

[gallery size="large" columns="1" link="none" ids="7779,7766,7763,7762,7761,7760,7749,7750,7748,7747,7770,7767"] عکاسی نمایشگاهی| گروه بازرگانی پارتیران در نمایشگاه‌های بین‌المللی خودرو پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی گروه بازرگانی پارتیران از سال 94 تا امروز به کانون آنی‌بین سپرده شده...

ادامه مطلب
عکاسی فروشگاه قطعات یدکی خودرو

انبار و فروشگاه گروه بازرگانی پارتیران

[gallery size="large" columns="1" link="none" ids="7784,7783,7782,7781,7780,7755,7754,7746,7745,7744,7743,7742,7741"] عکاسی از انبار و فروشگاه گروه بازرگانی پارتیران پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی گروه بازرگانی پارتیران در پاییز 96 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این...

ادامه مطلب
عکاسی تبلیغاتی | روغن موتور

آزمایشگاه شرکت پروفی‌کار

[gallery size="large" columns="1" link="none" ids="7802,7801,7803"] عکاسی آزمایشگاه شرکت پروفی‌کار پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی شرکت پروفی‌کار در زمستان 96 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این مجموعه به انجام رسید. نمونه‌های بیشتر از...

ادامه مطلب
عکاسی رویدادها | نمایشگاه

پروفی‌کار در نمایشگاه خودرو

[gallery size="large" columns="1" link="none" ids="7804"] عکاسی نمایشگاه| پروفی‌کار پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی شرکت پروفی‌کار در پاییز 96 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این مجموعه به انجام رسید. نمونه‌های بیشتر از...

ادامه مطلب
عکاسی کارخانجات | صنایع سرماآفرین ایران

کارخانه صنایع سرماآفرین ایران

[gallery size="large" columns="1" link="none" ids="7816,7815,7813"] عکاسی صنعتی | صنایع سرماآفرین ایران پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی صنایع سرماآفرین ایران در پاییز 96 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این مجموعه به...

ادامه مطلب
عکاسی کارخانجات | ماشین سازی شمال پیروز

ماشین‌سازی شمال پیروز

[gallery size="large" columns="1" link="none" ids="7822,7821,7820,7819,7818,7817"] ماشین‌سازی شمال پیروز پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی ماشین‌سازی شمال پیروز در بهار 95 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این مجموعه به انجام رسید. نمونه‌های بیشتر...

ادامه مطلب