آرشیو
عکاسی صنعتی | کارخانه پرشین فولاد

کارخانه فولاد آریا

[gallery size="large" columns="1" link="none" ids="7795,7794,7793,7792,7791,7790,7789,7788,7787,7786,7785"] عکاسی صنعتی| کارخانه فولاد آریا پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی کارخانه فولاد آریا در زمستان 94 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این مجموعه به انجام...

ادامه مطلب
عکاسی محصولات بزرگ | تهویه مطبوع | چیلر | صنایع سرماآفرین ایران

عکاسی تجهیزات سرمایشی و تهویه مطبوع

[gallery size="large" columns="1" link="none" ids="7810,7809,7808,7806"] عکاسی محصول | صنایع سرماآفرین ایران پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی صنایع سرماآفرین ایران در پاییز 96 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این مجموعه به...

ادامه مطلب
عکاسی معماری | پروژه های شرکت دربیران

شرکت دربیران

[gallery size="large" columns="1" link="none" ids="7678,7676,7675,7674,7673,7672,7671,7670,7669,7668,7667,7666,7665,7664"] عکاسی تبلیغاتی | شرکت دربیران پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی شرکت دربیران در پاییز 94 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این مجموعه به انجام رسید. نمونه‌های...

ادامه مطلب
عکاسی صنعتی | کارخانه صنایع لک | گلگیر موتور

گروه صنعتی لک

[gallery size="large" columns="1" link="none" ids="7720,7719,7723,7722,7721"] عکاسی صنعتی | گروه صنعتی لک پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی گروه صنعتی لک در تابستان 96 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این مجموعه به...

ادامه مطلب
عکاسی صنعتی | کارخانه روغن موتور پروفی کار

کارخانه پروفی‌کار

[gallery size="large" columns="1" link="none" ids="7800,7799,7798,7797,7796"] عکاسی صنعتی| کارخانه پروفی‌کار پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی شرکت پروفی‌کار در تابستان 96 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این مجموعه به انجام رسید. نمونه‌های بیشتر...

ادامه مطلب
عکاسی صنعتی | جایگاه سوخت | شرکت نفت پارس

شرکت نفت پارس

[gallery size="large" columns="1" link="none" ids="7646,7645,7644"] عکاسی تبلیغاتی | شرکت نفت پارس پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی شرکت نفت پارس در پاییز 95 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این مجموعه به...

ادامه مطلب
عکاسی تبلیغاتی | خدمات طلایی نیکان | سرویسکاران

خدمات طلایی نیکان

[gallery size="large" columns="1" link="none" ids="7737,7738,7740,7736,7739"] عکاسی تبلیغاتی| خدمات طلایی نیکان پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی خدمات طلایی نیکان در پاییز 94 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این مجموعه به انجام...

ادامه مطلب
عکاسی کلینیک جراحی امام حسین زاهدان

عکاسی کلینیک جراحی امام حسین زاهدان

[gallery size="large" columns="1" link="none" ids="7833,7834,7832,7831,7830"] عکاسی تبلیغاتی| کلینیک جراحی امام حسین (ع) زاهدان پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی کلینیک جراحی امام حسین (ع) زاهدان در زمستان 95 به کانون آنی‌بین سپرده شد...

ادامه مطلب
فیلم تبلیغاتی کارخانه جوجه کشی - شرکت مرغک

کارخانه جوجه‌کشی شرکت مرغک

فیلم تبلیغاتی کارخانه جوجه‌کشی شرکت مرغک شرکت مرغک برای معرفی طرح رتبه بندی مشتریان خود نیاز به تهیه‌ی یک ویدئوی اطلاع رسانی داشت تا به وسیله آن طرح خود را به...

ادامه مطلب