بلاگ آنی‌بین
آشنایی با حرفه کارگردانی

کارگردانی چیست؟

در سالهای آغازین فیلمسازی نقش کارگردان به اندازه‌ای که بعدها مهم و تاثیرگذار شد نبود؛ زیرا ساختار فیلم‌ها بسیار ساده و به دور از هرگونه پیچیدگی بود. با گسترش سینما...

ادامه مطلب
تدوین فیلم چیست

تدوین فیلم چیست؟

حالا می‌خواهیم در مورد آخرین مرحله‌ی تولید فیلم یعنی "تدوین" که در آن فیلم، شکل نهایی خود را پیدا می‌کند صحبت کنیم....

ادامه مطلب